Zinzijn heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van cliënten voor gemeenten en UWV. Doelstellingen binnen een traject kunnen zijn:

  • Re-integratie (1e en 2e spoor) vanuit werk of een uitkeringssituatie naar betaald werk;
  • Onderzoeken en verhogen van de psychische weerbaarheid en fysieke belastbaarheid;
  • Beroepenoriëntatie en onderzoek naar passend werk wanneer terugkeer naar eigen werk niet meer passend blijkt te zijn;
  • Verhogen van de vitaliteit d.m.v. ons werkfit-programma;
  • Trainen van sollicitatievaardigheden en begeleiden bij het sollicitatieproces via oriëntatie tot baanverwerving.

Trajecten bij Zinzijn kenmerken zich door persoonlijke aandacht, betrokkenheid, deskundigheid en ervaring. Geen traject is hetzelfde en is afhankelijk van de behoefte van opdrachtgever en cliënt. We werken met een plan van aanpak en de daarin opgestelde doelen met aandacht voor thema’s die raken aan het vinden van werk en de plek die werk heeft in het leven van de cliënt.

Uniek is de door ons ontwikkelde methode waarbij mindfulness, meditatie en yoga kunnen worden geïmplementeerd in de begeleiding.
 

Kwaliteitsonderzoek
Voor UWV en Gemeenten wordt jaarlijks een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Het percentage behaald resultaat over 2014 tot en met 2017 bedroeg 100%, met een gemeten klanttevredenheid van 8,8.
De gegevens van meetperiode van 2018 tot en met 2020 zijn nog niet bekend.